Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA > Důležité dokumenty > Školní vzdělávací program

Mateřská škola RADOST, Třebihošť

 

 

 

 Školní vzdělávací program

pro předškolní vzdělávání

 

 

 

Vypracovala: Bc. Punnerová Jitka a kolektiv MŠ

platnost dokumentu: 1.9.2014 – 31.8.2018

Č.j. 40/2014

 

Název Školního vzdělávacího programu:

  

„SVĚT KOLEM NÁS“

Motto:

  

„Lidé by měli vědět o přírodě … ne příroda o lidech“

 

 

OBSAH:

 

1.      PREZENTACE MATEŘSKÉ ŠKOLY           

            1.1.  Název ŠVP PV                               ……………………………….………………………  str. 4

            1.2.  Identifikační údaje o škole                      ………….……......………………………… str. 5   

            1.3.  Charakteristika školy            …………………………………..............…………………. str. 5

            1.4.  Spolupráce MŠ     ………………………………………………….....………………………….. str. 7

 

2.      PODMÍNKY A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

            2.1.  Materiální a hygienické podmínky            …………………......……………………… str. 8

            2.2.  Životospráva                    …………………………….……………………………………… str. 9

            2.3.  Psychosociální podmínky              ……………………………...……………….………. str. 10

            2.4.  Organizace výchovy a vzdělávání             …………………....………………..…….. str. 12

            2.5.  Řízení mateřské školy                  ……………………………....………………..……… str. 17

            2.6.  Personální a pedagogické zajištění           ……………………....…………..……….. str. 17

            2.7.  Spoluúčast rodičů                       ………………………..………………………………. str. 18

 

3.      AKTIVITY PODPORUJÍCÍ ENVIROMENTÁLNÍ A EKOLOGICKOU VÝCHOVU V NAŠÍ MŠ                      …………………………………………....................................…………………… str. 18

        3.1.  Desatero domácí (školní) ekologie            …….........………………………………….. str. 19

 

 

4.      VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A DĚTÍ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH                        …………………...................…………………….. str. 21

        4.1.  Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami     ……........................ str. 24

 

5.      CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

            5.1.  Koncepce mateřské školy              …………………………..………………………… str. 25

            5.2.  Kam směřujeme, co chceme zlepšit  ……………………….....……………………… str. 28

            5.3.  Metody a prostředky                   …………………………....………………………… str. 28

            5.4.  Rámcové cíle předškolního vzdělávání      ………………....……………………….. str. 29

            5.5.  Klíčové kompetence                                 ……………….………………………… str. 31

            5.6.  Dlouhodobé cíle předškolního vzdělávání ………………….................…………. str. 33

            5.7.  Průběžné vzdělávací cíle              ………………………….....……………………….. str. 34

            5.8.  Vzdělávací oblasti                        ………………………………………………………. str. 36

 

6.      VZDĚLÁVACÍ OBSAH

            6.1.  Integrovaný vzdělávací celek        ……………………………………....…………….. str. 40

            5.2.  Integrované bloky a jejich témata           …………………………......……………. str. 42

            

7.      EVALUAČNÍ SYSTÉM

            7.1.  Evaluace a hodnocení        …………………………………………..…………………… str.  48

            7.2.  Dokumenty  ŠVP – TVP – RVP PV  …………………………………...………………… str. 49

            7.3.  Průběh vzdělávání a výsledky       …………………………………...………………… str. 52

            7.4.  Spolupráce                       ……………………………………………………………….. str. 56

            7.5.  Pravidla hodnocení a evaluace      ………...…………………………………………… str. 57

 

8.      SEZNAM LITERATURY A INSPIRACE      ……………...........…………………………. str. 69

 

9.      PŘÍLOHY

            1.  Dlouhodobý plán dalšího vzdělávání

            2.  Plán pedagogických porad

            3. Plán provozních porad

            4.  Plán environmentální výchovy

            5.  Bezpečnostní podmínky v MŠ

            6.  Doplňkové programy

            7.  Celoroční projekt: „Z pohádky do pohádky“

            8. Celoroční projekt: „Sportem ku zdraví“

            9. Projekt předplavecké průpravy

            10. Seznámení zaměstnanců

            11. Seznámení rodičů

           

 

 Celý dokument je k dispozici v Mateřské škole RADOST, Třebihošť.