"Žije-li dítě přijímáno a obklopeno
přátelstvím, naučí se ve světě hledat lásku."

Mateřská škola RADOST v Třebihošti

je jednotřídní s celodenním provozem pro děti od 2 do 6 let. Je samostatným právním subjektem a jeho součástí je školní jídelna. Zřizovatelem mateřské školy je obec Třebihošť. Mateřská škola se nachází v budově Obecního úřadu v klidném místě obklopeném přírodou, kterou využíváme k vycházkám. Ke škole patří prostorná zahrada s herními prvky, které postupně doplňujeme. Děti vedeme k lásce k přírodě a její ochraně.

Mateřská škola RADOST v Třebihošti