Drobečková navigace

Úvod > O školce > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace - školy

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5odst. 1 a 2 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Mateřská škola RADOST, Třebihošť

2. Důvod a způsob založení

Obec Třebihošť, dne 1. ledna 2003

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Školní jídelna

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola RADOST Třebihošť
  Třebihošť 106
  544 01 Dvůr Králové nad Labem

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola RADOST Třebihošť
  Ulice: Třebihošť 106
  Obec: Dvůr Králové nad Labem
  Kraj: Královéhradecký
  PSČ: 544 01

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka:
  mobilní telefon: 776 090 206

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.mstrebihost.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

 • 4.8 Další elektronické adresy

  E-mail: mstrebihost@seznam.cz
  pro rodiče: dochazkadeti@seznam.cz

5. Případné platby lze poukázat

000086-0303290287/0100

6. IČ

71003924

7. DIČ

Není plátcem DPH.

8. Dokumenty

9. Žádosti o informací

 • Prostřednictvím elektronické pošty: mstrebihost@seznam.cz
 • Prostřednictvím datové schránky (IDDS): qqn2sue

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou:

Mateřská škola RADOST Třebihošť
Třebihošť 106
544 01 Dvůr Králové nad Labem

Osobně:

Mateřská škola RADOST Třebihošť
Třebihošť 106
544 01 Dvůr Králové nad Labem

10. Příjem žádostí a dalších podání

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů. Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání. Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

12. Formuláře

Formuláře týkající se poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou k dispozici u ředitelky ZŠ a MŠ.

*odkaz na stránku formulářů, příp. zde uvést jednotlivé formuláře*

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního úřadu na portálu veřejné správy - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

 • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly žádné stanoveny

 • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Nebyly žádné stanoveny

16. Licenční smlouvy

V současné době nejsou pro Mateřskou školu RADOST, Třebihošť, příspěvková organizace poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.