Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Projekt: "Šikovné ručičky" - polytechnické vzdělávání

Projekt: "Šikovné ručičky" - polytechnické vzdělávání

Cílem projektu je rozvíjet u dětí kladný postoj k technice a technickému prostředí ještě v rámci předškolního vzdělávání, protože právě zde se vytváří základy jejich vztahu k manuální práci, řemeslům a technice vůbec. Celý tento školní rok budeme klást větší důraz na polytechnické vzdělávání dětí. Jde o celkovou snahu probudit v dětech zájem o technické a přírodovědné obory. V praxi to bude znamenat, že do vzdělávací činnosti zařadíme ve větším množství tvoření s konstruktivními nebo magnetickými stavebnicemi, dále chceme dětem zprostředkovat nové vědomosti pomocí názorných ukázek a pokusů.

Očekávané výstupy:

  • rozvíjení hrubé i jemné motoriky, koordinace ruky a oka
  • posilování koncentrace pozornosti, soustředění, vůle, schopnosti dokončit i náročný úkol, schopnosti řešit problémy
  • rozvíjení prostorové orientace, upevňování základních prostorových pojmů (nahoře, dole, vlevo, vpravo,…)
  • rozvíjení předmatematických a matematických znalostí (názvy tvarů, velikostí, počet prvků)
  • posilování sebedůvěry, sebehodnocení
  • rozvíjení schopnosti spolupracovat, umět požádat o pomoc, umět pomoc poskytnout, učit se přijímat drobný neúspěch

Časový rozsah: školní rok

Charakteristika vzdělávací skupiny: všechny děti

Organizace projektu: při volné hře, řízené činnosti a starší děti v rámci nespavých aktivit ve třídě u stolečků nebo v ložnici na koberci

Výukový materiál: Konstruktivní hračky, které rozvíjí zejména motorické dovednosti, manuální schopnosti, zručnost, prostorovou představivost a fantazii, tvořivé a kombinační schopnosti dítěte. Děti postupně a nenásilně seznámí s technikou. Patří sem stavebnice (hračka z dílů), které se mohou sestavovat do různých variabilních celků, do modelů. Stavebnice jsou dřevěné, kovové, z umělé hmoty, z papíru či z dalšího jiného materiálu.

Evaluační činnost: učitelka a děti hodnotí průběžně