Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA > Důležité dokumenty > Školní preventivní program

Mateřská škola RADOST, Třebihošť

  

 

  

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

 

Minimální školní preventivní program

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: ředitelka Bc. Punnerová Jitka a kolektiv MŠ

 platnost dokumentu: 1.9.2016 – 31.8.2017

 Č.j. 57/2016

 

 OBSAH:

1.         Strategie prevence sociálně patologických jevů …......……………………………… str. 3

1.1.           Cíl minimálního preventivního programu            ………………………………………….. str. 3

1.2.          Kompetence podpory zdraví                              ..………………………………………… str. 4

1.3.          Sebedůvěra                                          …………………………………………………….. str. 5

1.4.          Seberozvíjení                       ………………..………………………………………………………str. 6

1.5.          Věkově smíšené třídy           ……………………………………………………………………….. str. 8

1.6.          Rodiče, mateřská škola a prevence   ……….......……………………………………………… str. 9

1.7.          Stát, obec a mateřská škola                              …………………………………………. str. 10

1.8.          Dětská práva                        ………………………………..…………………………………… str. 10

2.         Vymezení obsahu a formy prevence při naplňování RVP ………….........……… str. 11

3.         Preventivní program pro mateřské školy        ……………...……………………..…... str. 12

3.1.          Prevence v této oblasti zahrnuje prevenci        …….....…………………………………… str. 12

3.2.          Analýza současného stavu ve škole    ……………………......………………………………. str. 13

3.3.          Pravidla soužití v mateřské škole       ……………………........……………………………… str. 13

3.4.          Komunitní kruh                     ……………………………..……………………………………… str. 15

3.5.          Naše učitelské desatero vůči dětem                ……………………….....………………… str. 16

4.         Získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí ……………………..................................................... str.16

5.         Šikana v mateřské škole                  ………………………………………………………….. str. 19

5.1.          Krizový plán a postup řešení               ………………….……………………….……………. str. 20

5.2.          Metody práce pro aplikaci preventivního programu          ………………….…....……. str. 20

5.3.          Řešení přestupků                  ……………………………………………………………………… str. 21

5.4.          Úvodní lekce první pomoci při šikaně a pomoc při šikaně  ………………............….. str. 21

5.5.          Obecné rozdíly mezi škádlením a šikanováním                ……………..………………. str. 22

5.6.          Počáteční překážky při identifikaci šikany                     …………….....………………. str. 24

5.7.          Stadia šikanování podle Michala Koláře           …………………………......…………….. str. 27

6.         Závěr                                     …………………………………………………...………………… str. 28

7.         Související předpisy            ……………………………………………………………………….. str. 29

8.         Projekt „KAMARÁD“      ……………………....…………………………….………………………. str. 29

9.         Kazuistiky o šikaně             …………………….…………………………………………………  str. 29

10.        Literatura                 ……………………………….………………………………….. str. 31

 

Celý dokument je k dispozici v Mateřské škole RADOST, Třebihošť.