Drobečková navigace

Úvod > Důležité dokumenty > Školní vzdělávací program > Kritéria

Kritéria

pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2016/2017

 

     Vzhledem ke kapacitním možnostem Mateřské školy RADOST, Třebihošť a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon / a vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, vše ve znění pozdějších předpisů, jsou stanovena následující kritéria, podle kterých dochází k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy:

  1. Děti, které ve školním roce 2016/2017 dovrší věku šesti let, tj. děti jeden rok před začátkem povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky (zákonný zástupce předloží doklad o odkladu povinné školní docházky).
  2. Děti podle věku s trvalým bydlištěm zapsaným nejpozději 15. 3. 2016 v obci Třebihošť, které dovrší k 31. 12. 2016 věku 3 let.

(Podle zákona o obcích dbá obec na zajištění podmínek pro vzdělávání svých občanů. Provozní výdaje MŠ financuje zřizovatel – obec. Bylo by proto nelogické, aby se v mateřské škole vzdělávaly děti, které nemají trvalý pobyt a děti, které tam trvalý pobyt mají, aby nebyly přijaté).

  1. Děti s trvalým pobytem ve smluvních obcích (Trotina, Zábřezí, Zdobín, Úhlejov), které dovrší k 31. 12. 2016 věku 3 let.
  2. V mateřské škole se již vzdělává sourozenec                                                                  

(Přítomnost sourozence má pozitivní vliv na začlenění dítěte do kolektivu ostatních dětí a podporuje soudržnost sourozenců.)

  1. Dítě starší 3 let k 31. 12. 2016                                                                                                   
  2. Dítě s trvalým pobytem v jiné obci                  
  3. Dítě mladší 3 let k 31. 12. 2016

 

Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením.

 

V případě bodové rovnosti bude rozhodující věk dítěte  – starší bude upřednostněno.

 

     U žádostí podaných ve stanoveném termínu daného roku nerozhoduje o přijetí dítěte do MŠ datum podání ani pořadí podané žádosti.

                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                   Bc. Jitka Punnerová

                                                                                    ředitelka MŠ RADOST, Třebihošť

 

 

prima.jpg

mrkvička.jpg

KONTAKTY

Mateřská škola RADOST, Třebihošť
příspěvková organizace

Třebihošť 106
544 01
Dvůr Králové nad Labem

DSC_1291.JPGNaseMS_logo.png

Návštěvnost stránek

039657